• ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ INGOs

World Vision Lao: GRAPHIC DESIGNER & MARKETING ACQUISITION

World Vision Lao, a non-profit Christian Humanitarian Organization, committed to working with the poor and vulnerable.
  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientiane

ຮັບຄູສອນ ງານສິນ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ‼️#ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຄູສອນງານສີນ (Art) ລະດັບອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ຈໍານວນ 5ຕຳແໜ່ງ ( ລາຍໄດ້ສູງ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ )
  • ຫຼວງພະບາງ Luang Prabang

ໂຮງງານກະເບື້ອງກາສິງ ຕ້ອງການ ບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ | ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂຮງງານກະເບື້ອງກາສິງ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ:- ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ 01 ຕໍາແໜ່ງ- ບັນຊີ 01 ຕໍາແໜ່ງມີຫໍພັກ, ນໍ້າດື່ມ, ນໍ້າໃຊ້, ໄຟຟ້າ ຟຣີ ທຸກຢ່າງສົນໃຈຕິດຕໍ່: 5529 3333; 5577 3323ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານຊາງ ເຂດນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງນໍ້າບາກ...
  • ວຽກມາໃໝ່ New Jobs
  • ຂ່າວສານແຮງງານ