ລວມປະກາດຮັບພະນັກງານ : 10 ກັນຍາ 2021

ລວມປະກາດຮັບພະນັກງານ : 10 ກັນຍາ 2021

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 6 ກັນຍາ 2021 : ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ! ກະລຸນາອ່ານປະກາດຮັບພະນັກງານ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໃຫ້ລະອຽດ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ພົວພັນ ກັບບໍລິສັດນັ້ນໆ ໂດຍກົງ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

DDC Group: ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດ່ວນ

ກະລະນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ! ແບບຟອມສະໝັກວຽກ
Advertismentspot_img
Advertismentspot_img